Bảng giá

Bảng giá cho thuê tài khoản Invoice Facebook

TƯ VẤN CHO TÔI

50tr - 250tr/tháng

 • Cọc: 500$/domain
 • Mỗi tài khoản đăng ký với 1 domain và 3 fanpage
 • Phí mở tài khoản: 50$/ tài khoản
 • Tiền nạp tối thiểu: 1000$/tài khoản
 • Tài khoản chi tiêu dưới 1500$/tháng: Phụ thu 50$/tài khoản
 • Fanpage, domain bị khóa sẽ phải mở tài khoản mới thay thế, phí mở là 50$/tk
 • Giới hạn tài khoản: KHÔNG GIỚI HẠN

startup

%

4

Trên 250tr/tháng

 • Cọc: 500$/domain
 • Mỗi tài khoản đăng ký với 1 domain và 3 fanpage
 • Phí mở tài khoản: 50$/ tài khoản
 • Tiền nạp tối thiểu: 1000$/tài khoản
 • Tài khoản chi tiêu dưới 1500$/tháng: Phụ thu 50$/tài khoản
 • Fanpage, domain bị khóa sẽ phải mở tài khoản mới thay thế, phí mở là 50$/tk
 • Giới hạn tài khoản: KHÔNG GIỚI HẠN

pro

%

3

Chúng tôi là PHANbros

hơn 5 năm hoạt động trong lĩnh vực cho thuê tài khoản Invoice Facebook

Chỉ mất 24h để bạn được cấp tài khoản!

TƯ VẤN CHO TÔI

Để lại thông tin để nhận tư vấn

TƯ VẤN CHO TÔI

Đăng ký thành công.
Liên hệ với chúng tôi qua kênh:

1

2