Bảng giá

Bảng giá cho thuê tài khoản Invoice Facebook

TƯ VẤN CHO TÔI

30tr - 200tr/tháng

 • Cọc: 500$/domain
 • Mỗi tài khoản đăng ký với 1 domain và 1 fanpage
 • Mở 1 tài khoản lần đầu
 • Phí mở tài khoản: 50$
 • Tiền nạp tối thiểu: 1000$/lần đầu
 • Được mở thêm tài khoản sau khi tài khoản cũ đã chi tiêu trên 2000$/tk
 • Fanpage, domain bị khóa sẽ phải mở tài khoản mới thay thế, phí mở là 50$/tk
 • Giới hạn tài khoản: 3 tài khoản

startup

%

8

200tr - 500tr/tháng

 • Cọc: 500$/domain
 • Mỗi tài khoản đăng ký với 1 domain và 1 fanpage
 • Mở 2 tài khoản lần đầu
 • Phí mở tài khoản: 50$ /2 tài khoản
 • Tiền nạp tối thiểu: 500$/tài khoản
 • Được mở thêm tài khoản sau khi tài khoản cũ đã chi tiêu trên 2000$/tk
 • Fanpage, domain bị khóa sẽ phải mở tài khoản mới thay thế, phí mở là 50$/tk
 • Giới hạn tài khoản: KHÔNG GIỚI HẠN

MEDIUM

%

7

500tr - 800tr/tháng

 • Cọc: 500$/domain
 • Mỗi tài khoản đăng ký với 1 domain và 3 fanpage
 • Mở 2 tài khoản lần đầu
 • Phí mở tài khoản: 50$ /2 tài khoản
 • Tiền nạp tối thiểu: 500$/tài khoản
 • Được ở thêm tài khoản sau khi tài khoản cũ đã chi tiêu trên 2000$/tk
 • Fanpage, domain bị khóa sẽ phải mở tài khoản mới thay thế, phí mở là 50$/tk
 • Giới hạn tài khoản: KHÔNG GIỚI HẠN

pro

%

6

Trên 800tr/tháng

 • Cọc: 500$/domain
 • Mỗi tài khoản đăng ký với 1 domain và 3 fanpage
 • Mở 2 tài khoản lần đầu
 • Phí mở tài khoản: 50$ /2 tài khoản
 • Tiền nạp tối thiểu: 500$/tài khoản
 • Được ở thêm tài khoản sau khi tài khoản cũ đã chi tiêu trên 2000$/tk
 • Fanpage, domain bị khóa sẽ phải mở tài khoản mới thay thế, phí mở là 50$/tk
 • Giới hạn tài khoản: KHÔNG GIỚI HẠN

business

%

5

Chúng tôi là PHANbros

hơn 5 năm hoạt động trong lĩnh vực cho thuê tài khoản Invoice Facebook

Chỉ mất 24h để bạn được cấp tài khoản!

TƯ VẤN CHO TÔI

Để lại thông tin để nhận tư vấn

TƯ VẤN CHO TÔI

Đăng ký thành công.
Liên hệ với chúng tôi qua kênh:

1

2